Доставка чрез лизинг на един брой фабрично нов и неупотребяван товарен автомобил тип „пикап“
14.08.2014
ОБЯВАОбщина Долна Митрополия обявява публична покана за избор на изпълнител за  обществена поръчка с предмет:„ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЛИЗИНГ НА ЕДИН БРОЙ ФАБРИЧНО НОВ И НЕУПОТРЕБЯВАН ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ТИП „ПИКАП“ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“Пакет документи за изтегляне. Срок за подаване на оферти – до 16.30 ч. на 26.08.2014 г. в Деловодството на Общината. Публично отваряне на офертите на 27.08.2014 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на община Долна Митрополия.За справки и информация тел. 06552 2490. Протокол от работата на комисията за избор на изпълнител.  Договор  ПриложенияПлащания

Инженеринг- проектиране и строителство на обект: Ремонтно-възстановителни работи на храм
30.06.2014
 Община Долна Митрополия обявява публична покана по глава Осма а“ от ЗОП за избор на изпълнител за  обществена поръчка с предмет:ИНЖЕНЕРИНГ- ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО  НА ОБЕКТ: РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ХРАМ "СВ. ДИМИТЪР" - ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯПакет документи за изтегляне.Срок за подаване на оферти – до 16.30ч. на 08.07.2014 г. в Деловодството на Общината.Дата на публично отваряне на офертите – от 11.00 ч. на 09.07.2014 г. в Заседателната зала на Общината.За справки и информация тел. 06552 20-81/вътр. 218.ДоговорПриложенияГрафикПлащания

"Доставка на товарен автомобил тип "пикап""
19.06.2014
 Община Долна Митрополия обявява публична покана за избор на изпълнител за  обществена поръчка с предмет:“ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЛИЗИНГ НА ЕДИН БРОЙ ФАБРИЧНО НОВ И НЕУПОТРЕБЯВАН ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ТИП „ПИКАП“ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“Пакет документи за изтегляне.Срок за подаване на оферти – до 16.30 ч. на 27.06.2014 г. в Деловодството на Общината.Отваряне на офертите на 30.06.2014 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на община Долна Митрополия.За справки и информация тел. 06552 2490. 

"СМР ЗА РЕМОНТ КУХНЯ И ПОМОЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ КЪМ ДСП - ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ"
12.06.2014
Община Долна Митрополия обявява публична покана по глава Осма а“ от ЗОП за избор на изпълнител за  обществена поръчка с предмет:„Строително монтажни работи за Ремонт кухня и помощни помещения към ДСП - гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия“Пакет документи за изтегляне.Срок за подаване на оферти – до 16.30ч. на 20.06.2014 г. в Деловодството на Общината.Дата на отваряне на офертите – от 11.00 ч. на 23.06.2014 г. в Заседателната зала на Общината.За справки и информация тел. 06552 20-81/вътр. 218.

"Ремонт на общински пътища на територията на общ. Долна Митрополия"
06.06.2014
Община Долна Митрополия обявява публична покана по глава Осма а“ от ЗОП за избор на изпълнител за  обществена поръчка с предмет:“РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ”Пакет документи за изтегляне.Срок за подаване на оферти – до 16.30ч. на 16.06.2014 г. в Деловодството на Общината.Дата на отваряне на офертите – от 11.00 ч. на 17.06.2014 г. в Заседателната зала на Общината.За справки и информация тел. 06552 25-06/вътр. 106.  ДоговорПриложенияПлащанияГрафик 1График 2

Доставка и монтаж на видеокамери за външно видеонаблюдение в нас. места на общ Д.Митрополия
03.06.2014
Община Долна Митрополия обявява публична покана за избор на изпълнител за  обществена поръчка с предмет: „Доставка и  монтаж на видеокамери за външно видеонаблюдение в населените места на територията на Община Долна Митрополия”  Пакет документи за изтегляне. Срок за подаване на оферти – до 16.30ч. на 11.06.2014 г. в Деловодството на Общината.Отваряне на офертите на 12.06.2014 г. от 12:00 часа в Заседателната зала на община Долна Митрополия. За справки и информация тел. 06552 2490.                                                                                              ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!                   Във връзка с постъпили въпроси може да видите разясненията ТУК                   ЗАБЕЛЕЖКА: В указанията към участниците за подготовка на офертата в т.5 има разминаване относно критерия за оценка на                     ...