Ремонт улици в с. Ореховица и с. Гостиля
02.10.2014
Община Долна Митрополия обявява публична покана за избор на изпълнител за  обществена поръчка с предмет:   „ремонт на УЛИчна мрежа в с.Ореховица и с.Гостиля ,  община Долна Митрополия“      Пакет документи за изтегляне.   Срок за подаване на оферти – до 16.30 ч. на 14.10.2014 г. в Деловодството на Общината. Публично отваряне на офертите на 15.10.2014 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на община Долна Митрополия.    Идентификационен номер  на поканата ID № 9034324   За справки и информация...

Инженеринг ВиК - гр. Тръстеник
01.10.2014
Община Долна Митрополия, ул. „Св.св.Кирил и Методий“ №39, тел./факс 064 680-704 , интернет адрес: http://www.dolnamitropolia.bg,  e-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, открива процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно Решение № РД-08-524 от 01.10.2014 година на Кмета на Община Долна Митрополия, при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: «Инженеринг за обект: „ Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A” в рамките на ОП „Околна среда“ 2007-2014 г. съгласно  Договорните условия на ФИДИК (FIDIC)  за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни...

Договаряне без обявление за доставка на горива
29.09.2014
Община Долна Митрополия обявява  обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП с предмет: „Доставка на Горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) за зареждане на автомобилите собственост на Община Долна Митрополия“ Идентификационен номер на поръчката ID 625969 Решение за откриване на процедура на договаряне без обявление За справки и информация тел. 06552 2490.РЕШЕНИЕ за прекратяване на процедуратаID 634121

Ремонт на ул. Вит - с. Подем
26.09.2014
Община Долна Митрополия обявява публична покана за избор на изпълнител за  обществена поръчка с предмет:   „ремонт на УЛИЦА „вИТ“ - С. ПОДЕМ,  община Долна Митрополия“    Пакет документи за изтегляне.   Срок за подаване на оферти – до 16.30 ч. на 08.10.2014 г. в Деловодството на Общината. Публично отваряне на офертите на 09.10.2014 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на община Долна Митрополия.    Идентификационен номер  на поканата ID № 9034077 Протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите За справки и информация тел. 06552...

Обществена поръчка: Инженеринг на обект: ВиК мрежа - гр. Д. Митрополия
23.09.2014
Община Долна Митрополия, ул. „Св.св.Кирил и Методий“ №39, тел./факс 064 680-704 , интернет адрес: http://www.dolnamitropolia.bg,  e-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, открива процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно Решение № РД-08-491 от 24.09.2014 година на Кмета на Община Долна Митрополия, при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: «Инженеринг на обект: "Водопроводна  и канализационна мрежи  на гр. Долна Митрополия  ( етап І) и довеждащ колектор към ПСОВ” в рамките на ОП „Околна среда“ 2007-2014 г. съгласно  Договорните условия на ФИДИК (FIDIC)  за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от...

Строително монтажни работи за ремонт на обекти и съоръжения, собственост на общ. Долна Митрополия
26.08.2014
Община Долна Митрополия обявява публична покана за избор на изпълнител за  обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи за ремонт на обекти и съоръжения, собственост на община Долна Митрополия“Пакет документи за изтегляне.Срок за подаване на оферти – до 16.30 ч. на 05.09.2014 г. в Деловодството на Общината.Публично отваряне на офертите на 08.09.2014 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на община Долна Митрополия. За справки и информация тел. 06552 2490. !!!Разяснения относно постъпил въпрос!!! Протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертитеДоговор с изпълнителПриложения:Техническо предложениеЦенова офертаПлащания