Ремонт на помещения на ул."Куба" №2 гр.Долна Митрополия
19.04.2013
Община Долна Митрополия обявява публична покана по реда на глава 8а от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Ремонт помещения на ул."Куба" №2 - гр.Долна Митрополия".Пакет документи за изтегляне.Срок за подаване на оферти - до 16.30ч. на 29.04.2013г. в Деловодството на Общината.За справки и информация тел.06552/20-81, вътр.218.

Доставка на хранителни продукти, необходими за детските, учебните заведения, ДСП и трапезариите на територията на община Долна Митрополия
16.04.2013
Договор № РД-22-60/16.04.2013 г.ПриложенияПлащанияПлащанияПлащанияПлащания

Охрана със СОТ на обекти собственост на община Долна Митрополия
25.02.2013
ДоговорПлащанияПлащанеПлащания

Поддръжка на уличното и парково осветление на територията на община Долна Митрополия
04.01.2013
ДоговорПлащанияПлащанеПлащане