Община Долна Митрополия с национален приз „Учител на годината“
14.05.2018

Училища от община Долна Митрополия подкрепиха инициативата "Розите на България"
14.05.2018

Културен обмен между библиотекари от три плевенски общини
11.05.2018

Община Долна Митрополия е класирана на 14-то място по прозрачност сред всички български общини
11.05.2018

Покана за набиране на Партньори - Училища във връзка с разработване на интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи
10.05.2018

Покана за набиране на Партньори - Работодатели във връзка с разработване на интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи
10.05.2018