Република България
Община Долна Митрополия
Официален интернет сайт

Обявления

21.04.2017
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на 60 броя крави в ПИ 449001 м. Край село, землище с. Комарево, общ. Долна Митрополия"