С вдъхновяващи и интересни научни дейности за деца и ученици премина Деня на Дунав – 29 юни в с. Байкал

Дата на публикуване: 29.06.2022 16:21     Деня на река Дунав 29 юни се организира ежегодно от 2004 г. под егидата на Международната комисия за опазване на река Дунав.
Община Долна Митрополия традиционно отбеляза този празник на реката с разнообразни и интересни инициативи и дейности. Организатори на честването са Община Долна Митрополия, Кметство с. Байкал, НЧ”Пробуда-1925” и Еко клуб “Дунав” при Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси, с. Байкал.
Проявата се провежда с партньорство и методическата подкрепа на Басейнова дирекция Дунавски район Плевен, които осигуриха за децата – рисувателни и информационни материали и РИОСВ-Плевен.
 
     Участници бяха  ученици и учители от общинските училища в с. Комарево, с. Божурица, гр. Долна Митрополия, с. Горна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Ореховица, с. Ставерци, с. Крушовене и ПГМЕТ, гр. Плевен, жители и рибари от с. Байкал и Школа по живопис към НЧ”Неофит Рилски-1872”, гр. Тръстеник с ръководител г-жа Ани Малоселска със секретар г-жа Галя Кучева.
 
 
     Музикален поздрав към всички поднесе Георги Дамяннов от с. Байкал, ученик в Национално училище по изкуствата “Панайот Пипков”, Плевен, стихотворение за България от Кристияна Димитрова, а децата от Еко клуб “Дунав” запознаха участниците флората и фауната на река Дунав.
 
     Учениците и учителите по биология и химия изработиха интерактивна карта с  GPS на река Дунав с характерните растителни и животински видове като сканираха предварително подготвени QR кодове и, поставени на различни места.
В шатрата “Мъничка наука за голямата река”, учениците извършваха научни експерименти – анализ на речната вода – желязо, разтворен кислород и методи за пречистване на водата.
След това наблюдаваха с бинокли и далекогледна тръба водолюбиви птици и хвърлиха венец в Дунав с послание за по-чиста река.
Празника завърши с изложба от проведения пленер “Вдъхновение от Дунав” и връчване на грамоти “Приятел на Дунав” от инж. Петър Димитров, директор на БД “Дунавски район”-Плевен.
 

Галерия