Вакантни длъжности
О Б Я В А за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от Военновъздушните сили
24.07.2019
  1. 1.Със заповед № ОХ-582/24.06.2019г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности във ВВС за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
  2. Срок за подаване на документи – 27.08.2019г.

 

 

За подробна информация относно обявените длъжности, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в Община Долна Митрополия, стая № 312.

На същото място ще получите необходимите документи, както и указания за тяхното попълване.

 

тел. за контакти – 0888 799 472