Новини
ГРАФИК ОБРАБОТКИ Антикомарна наземна обработка на населени места на територията на община Долна Митрополия
05.07.2019
ДАТА: 08.07.2019 г. – Понеделник
 

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ЧАС

с. Ставерци

20,00 ч

с. Гостиля

21,00 ч

с. Брегаре

22,00 ч

 
ДАТА: 08.07.2019 г. – Понеделник
 

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ЧАС

с. Комарево

20,00 ч

с. Подем

21,00 ч

с. Рибен

22,00 ч

 
ДАТА: 08.07.2019 г. – Понеделник 
 

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ЧАС

гр. Долна Митрополия

22,00 ч

с. Горна Митрополия

21,00 ч

 
 
ДАТА: 09.07.2019 г. – Вторник

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ЧАС

с. Божурица

20,00 ч

с. Победа

21,00 ч

с. Биволаре

22,00 ч

 
ДАТА: 09.07.2019 г. – Вторник
 

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ЧАС

с. Славовица

20,00 ч

гр. Тръстеник

21,30 ч

 
 
Антикомарната обработка в с. Байкал и с. Крушовене ще се осъществи по вече разработен и утвърден график.
Община Долна Митрополия уведомява кметовете по места за предстоящите обработки, а те от своя страна да уведомят населението и пчеларите мин. 3 дни преди обработката.
 
Моля да се има предвид, че посочените часове са ориентировъчни и ще зависят от големината и спецификата на населеното място.
 
Посоченият график подлежи на промени в зависимост от наличието на подходящи метеорологични условия за провеждане на обработките.