Новини
Информационен Бюлетин на Програмата INTERREG V-A Румъния-България за 2018 г.
07.06.2019


На 12.09.2018 г. Община Долна Митрополия подписа Партньорско споразумение с Регионалния офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България за споделяне и разпространение на информация за Програмата Interreg V-A Румъния-България към местните общности, институции, граждани и заинтересовани участници.
                В тази връзка, бихме искали да представим на Вашето внимание Информационен Бюлетин за 2018 г., в който ще намерите кратко представяне на напредъка, отчетен в изпълнението на Програмата INTERREG V-A Румъния-България.
                Информационният Бюлетин е публикуван и на сайта на Програмата INTERREG V-A Румъния-България www.interregrobg.eu - раздел Публикации на програмата.
                Kаним Ви да посещавате интернет страницата: www.interregrobg.eu, за да сте в течение с последните новини.


Информационен бюлетин - БГ

Информационен бюлетин - EN