ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „посевна площ“, изоставена нива“, „друга изоставена нива“, „ерозирано нива“ и „зеленчукова култура“
11.05.2018

               

ОБЯВА

 

На основание Заповед № РД-08-217 от 03.05.2018 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „посевна площ“, изоставена нива“, „друга изоставена нива“, „ерозирано нива“ и „зеленчукова култура“ за срок от три стопански години, считано от началото на стопанската 2018/2019 година, както следва:

          1.На 21.05.2018 г. от 09:30 ч. за поземлени имоти по КВС за землището на с.Крушовене, както следва ПИ № № 012004; 012015; 016001; 018011; 020005; 020007; 020010; 020011; 023013; 024017; 024026; 028001; 031009; 031010; 031014; 031024; 031040; 031045; 031057; 031086; 034010; 034030; 036027; 036045; 037003; 038019; 040013; 043017; 044012; 044013; 044025; 045002; 045008; 045016; 045017; 045028; 046003; 046018; 047009; 047014; 047050; 047051; 048007; 048010; 049006; 049011; 050008; 051002; 051012; 051015; 051029; 052005; 052020; 052039; 053003; 053006; 054002; 056002; 056022; 056023; 059008; 059012; 059016; 059023; 059024; 060005; 060014; 060027; 061019; 067002; 068004; 068008; 068030; 068049; 068054; 069020; 069024; 069028; 069030; 071009; 071014; 072004; 072015; 072030; 073004; 073029; 073052; 076011; 079008; 079012; 079014; 080006; 083002; 083007; 083013; 083018; 084008; 084017; 084021; 085012; 093009; 093013; 095001; 095012; 097002; 099013; 099054; 099065; 099072; 099080; 107011; 108008; 109001; 109008; 109017; 109018; 110007; 111007; 112002; 112008; 112009; 115001; 115008; 115011; 115017; 118009; 118017; 119014; 122012; 123019; 123026; 130009; 131007; 131021; 132012; 132016; 132017; 133004; 134004; 134006; 135004; 135024; 136004; 137016; 140002; 140013; 140017; 142013; 143020; 144009; 145026; 145029; 148001; 148003; 148004; 148009; 148024; 150002; 150003; 150008; 150009; 150010; 150019; 150021; 150022; 150023; 152001; 154010; 156006; 174006; 176053; 179007; 181015; 182053; 182096; 183095; 184041; 184092; 184107; 185045; 186048; 186050; 195069; 195087; 195088; 196018; 196069; 198022; 213002; 224004; 313003; 504004; 508003; 531040; 575007 – Приложение № 1.

        2.На 21.05.2018 г. от 13:30 ч. за поземлени имоти по КВС за землището на с.Гостиля, както следва: ПИ №№ 002015, 002040, 002041, 003022, 004008, 007008, 009001, 013009, 020004, 030003, 035007, 036013, 037011, 038005, 041009, 043009, 047001, 051014, 059001, 059002, 059003, 061008, 062002, 066012, 067070, 068003, 068038, 068040, 068041, 068043, 068048, 068055, 068065, 068066, 068067, 079002, 081001, 081029, 089001 – Приложение № 2.

  1. На 21.05.2018 г. от 15:00 ч. за поземлени имоти по КВС за землището на с.Брегаре, както следва: ПИ №№ 012013, 016033, 029027, 032021, 036032, 040032, 041023, 046015, 050006, 053011, 057016, 072006, 074008, 077004, 088014, 096017, 097001, 099015, 115003, 115005, 115006, 115009, 115010, 115011, 118001, 118002, 118004, 118007, 118009, 118017 – Приложение № 3.
  2. На 22.05.2018 г. от 09:30 ч. за поземлени имоти по КВС за землището на с.Ставерци, както следва: ПИ № № ПИ № 000019, 000022, 000357, 000392, 000521, 000541, 000591, 000592, 000621, 000622, 000623, 020009, 024004, 030013, 031012, 035021, 039009, 046006, 052001, 055013, 056013, 060005, 063003, 064010, 067004, 067009, 068001, 068013, 069002, 071024, 071028, 072011, 073010, 073021, 073022, 074005, 074010, 074013, 075011, 076006, 076008, 076009, 076013, 077004, 077006, 078015, 079010, 081003, 083008, 085006, 089003, 089012, 093005, 096007, 101006, 104012, 104021, 105007, 106007, 108004, 114011, 114018, 115007, 116006, 117027, 117047, 121007, 123009, 128006, 140018, 149006, 158007, 161005, 163004, 168002, 170004, 175005, 177006, 178010, 184013, 185010, 186036, 187012, 189035, 190007, 192004, 198009, 200005, 201003, 201008, 203004, 203031, 204004, 204008, 205025, 207002, 211003, 212005, 213004, 215009, 216013, 223012, 227006, 231012, 232003, 233003, 236005, 236009, 237009, 240001, 243011, 244002, 244016, 245009, 246013, 249001, 249013, 249014, 250007, 250009, 251004, 251006, 252014, 253006, 255001, 256001, 257006, 258001, 258015, 260002, 260007, 262009, 262011, 263005, 265005, 266009, 266020, 266022, 267005, 268002, 268019, 269002, 269008, 270009, 274006, 275006, 280007, 280010, 281008, 281009, 282003, 283003, 284008, 284015, 284018, 284021, 285005, 285026, 286003, 288001, 288013, 289005, 290006, 290009, 291004, 292003, 294006, 295006, 298009, 299018, 305044, 305048, 305049, 306021, 307001, 307021, 308017, 311014, 311015, 312026, 312027, 312034, 313023, 313026, 313027, 313045, 314022, 316006, 317006, 323015, 325009, 331008, 331009, 338018, 339024, 341006, 341008, 343001, 344003, 347007, 347008, 349004, 349009, 349013, 351003, 352001, 352021, 353001, 356015, 356019, 356023, 359011, 363014, 364006, 364011, 366008, 366009, 367009, 368001, 368008, 369003, 369010, 369012, 370002, 373004, 374002, 376019, 378002, 379004, 381001, 381003, 381018, 381036, 383014, 384001, 384002, 384004, 384005, 385002, 385003, 385004, 385005, 385008, 385010, 386003, 386004, 386005, 386006, 386007, 386008, 386010, 386011, 387001, 387003, 387004, 387005, 387006, 388002, 388003, 388004, 388006, 388009, 389001, 389002, 389003, 389004, 389006, 390001, 390002, 390003, 390005, 390007, 390008, 391001, 391002, 391003, 391004, 392001, 392002, 392005, 392006, 392007, 392008, 393001, 393002, 393003, 393004, 393005, 393009, 393010, 394004, 394005, 394007, 394008, 395002, 395003, 395005, 396001, 397006, 398001, 398005, 399003, 399005, 399008, 400001, 400002, 400003, 400004, 400005, 400007, 400008, 401002, 401003, 401004, 401005, 401006, 402001, 402002, 402005, 402006, 403002, 403003, 403004, 403007, 404001, 404002, 404004, 404005, 404006, 404007, 405001, 405002, 405003, 405004, 405005, 405006, 405007, 405008, 406002, 406004, 406005, 406006, 406007, 406008, 406009, 406010, 407004, 407009, 408003, 408004, 408005, 408006, 408007, 409001, 409002, 409003, 409005, 409006, 409007, 410001, 410002, 410004, 410005, 410006, 410007, 411001, 411002, 411004, 411005, 411006, 411007, 411008, 412001, 414001, 414002, 414003, 414004, 414005, 414006, 414007, 415002, 415003, 415004, 415005, 415006, 415007, 415008, 415009, 415010, 415011, 416001, 416005, 420001, 420007, 422001, 423002, 423006, 423010, 424001, 424002, 424006, 428001, 429002, 429004, 429010, 429011, 430004, 430007, 431002, 431004, 431005, 431007, 432008, 432010, 432011, 432012, 433005, 433006, 433009, 433010, 438002, 438003, 438004, 438005, 438006, 438007, 438008, 438009, 439001, 439002, 439003, 439004, 439005, 439006, 439007, 439008, 439009, 439010, 439012, 439013, 439014, 440001, 440002, 441001, 441002, 441003, 442002, 442003, 442004, 443003, 443007, 443008, 443009, 444002, 444005, 445001, 447001, 447002, 447003, 447004, 447005, 448001, 448002, 448003, 448004, 448005, 448006, 448007, 448008, 448009, 448010, 448011, 448012, 448013, 448014, 449001, 449002, 449003, 449004, 449005, 501001, 504001, 504003, 504006, 504008, 504012, 504031 – Приложение №4.
  3. II. При неявяване на кандидати или останали свободни имоти, повторни публични търгове да се проведат при същите условия и часове, както следва:
  • 01.06.2018 г. за поземлени имоти по КВС за землищата на с.Крушовене, с.Гостиля и с.Брегаре;
  • 04.06.2018 г. за поземлени имоти по КВС за землището на с.Ставерци.

III. Начална тръжна цена (годишна наемна вноска) – 50,00 лв./дка (петдесет лева на декар) за всички категории земеделски земи с начин на трайно ползване „нива“, „посевна площ“, изоставена нива“, „друга изоставена нива“, „ерозирано нива“ и „зеленчукова култура“, съгласно Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти.

  1. IV. Депозит за участие в размер на 10 % от общата за имота начална тръжна цена – внася се за всеки имот по отделно в срок до 16:00 ч. в деня, преди датата на провеждане на публичния търг, в касата на Общината стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:IBAN BG54IABG74733310030073, BIC IABGBGSF, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Плевен.
  2. V. Цена на документацията 25.00 лв. (двадесет и пет лева) без ДДС, или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС) – внася се в срок до 16:00ч. в деня, преди датата на провеждане на публичните търгове, в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия: IBAN BG78IABG74738410032300, BIC IABGBGSF, Вид плащане 447000, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.

            Документации за участие в публичните търгове се получават в стая 309 след представяне на документ за закупуването им.

  1. VI. Оглед на имотите - може да се извърши всеки работен ден в срока на закупуване на тръжната документация.

VII. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.

 

За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“