Обявления
Обява за провеждане на конкурс за офицери, офицерски кандидати, сержанти и войници във военни формирования от Военновъздушните сили
09.05.2018
  1. Със заповед № ОХ-329/16.04.2018 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за офицери, офицерски кандидати , сержанти и войници във военни формирования от състава на Военновъздушните сили.

За подробна информация относно обявените длъжности, условията на които трябва да отговарят кандидатите, начина на провеждане на конкурса може да се обърнете към старши експерт Тошко Тодоров  в Офис за водене на военен отчет в община Долна Митрополия стая № 312

На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.

 

тел. за контакти – 0888 799 472 и 065522441