Новини
Лазаровден в с. Победа
02.04.2018
 
Лазаровден! Това е празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи. По стар-обичай – да дадат своята благословия на труда на стопаните – тръгват момите нагиздени с пъстри лазарски премени с надежда, че той ще бъде възнаграден стократно. По лазарските премени греят нанизи от мъниста, парички, а шивиците по ризите са събрали в себе си цвета на аления гюл и жълтата латинка, на зеления чемшир и синевата на утрото. Навсякъде лазарките благославят труда на работливите стопани, пеят за нивите, за къщята, за стоката – домашните животни. Та нали всеки народ започва живота си от земята. Лазарките пеят и за млади и за стари. На девойките – за хубост, на момците – за храброст и ловкост .
И тази година по традиция, Народно читалище „Зора-1990г”село Победа организира колективно лазаруване на малките момичета в селото. Нагиздени и пременени, те обходиха цялото село, като пееха и благославяха.
 • Ой, Лазаре, Лазаре
 • тука ни са казале,
 • че има мома и момък.
 • Я момата годете,
 • я момъка женете,
 • доде е вино червено
 • и тая бистра ракия.
 Във всеки дом пожелаха:
 • Я дай ни , боже, я дай ни
 • тая година най-добра.
 • На всички здраве и живот,
 • орачу – добър берекет!
Срещу техните песни, игри и благословии, всяка стопанка на къща ги дарява с парички, сладкиши и  с яйца – символ на живота. Една част от събраните средства, малките лазарки с радост дариха на читалището за подпомагане на  предстоящи мероприятия и инициативи.