Новини
На встъпителна пресконференция беше представен напредъкът по проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”
01.12.2017

На 01 декември 2017 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Плевен се проведе встъпителна пресконференция по проект BG16M1OP002-1.006-0004 “Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия”, финансиран от  ОП "Околна среда 2014 - 2020", Приоритетна ос 1 "Води" с  Договор № Д-34-5/18.01.2017 г. Присъстваха кметът на Община Плевен Георг Спартански, ръководителят  на проекта инж. Петър Петров – управител на избраната след проведена обществена поръчка фирма „Проконсулт  и Управление” ЕООД – София, членове на екипа на проекта от Община Плевен и Община Долна Митрополия, представители на асоциирания партньор – „ВиК” ЕООД – Плевен, журналисти от централни и местни медии.

Повече подробности за събитието можете да прочетете тук.