Електронни документи

Дата на публикуване: 03.07.2014 21:00

Община Долна Митрополия приема входящи електронно подписани документи, подадени по следните начини:  

1. Чрез електронна поща съгласно стандартите-SMTP, както е описан в RFC 821 и MIME, описан в RFC 2045, 2056, 2047, 2048, 2049 и BCP0013 

2. Чрез външни носители: 

• дискета (1.44 MB FDD) – форматирана с файлова система FAT 16 или FAT 32
• CD (R, R/W) – със стандартна файлова система ISO 9660
 

Адресът на официалната електронна поща на Общината, чрез която официално се приемат и изпращат електронни документи е:  

obshtina@dolnamitropolia.bg   

Пощенският адрес, на който следва да се изпращат преносими физически носители с електронни документи, адресирани до Кмета на Общината е: 

Община Долна Митрополия 

гр.Долна Митрополия п.к 5855

ул. “Св Св Кирил и Методий ” №39 

Електронните документи следва да са изготвени и подписани в следните формати: 

• *.doc, *.xls Създадени и записани съответно с MS Word или MS Excel, минимална версия “XP” или други софтуерни продукти, предлагащи същата възможност за директно подписване на електронния документ в посочените формати 

• *.pdf Създаден и записан със средствата на Adobe Acrobat, минимална версия “6.0 CE” или друг софтуерен продукт, предлагащ същата възможност за директно
подписване на електронния документ в този формат
 

• *.msg Създаден със средствата на MS Outlook / Outlook Express - минимална версия 2000 или друг софтуерен продукт, предлагащ същата възможност за директно подписване на електронното съобщение в този формат

Портали за електронни административни услуги:

Публично приложение за заявяване на eУслуги

http://eimoti.egov.bg

http://eopleven.egov.bg 

http://eodobrich.egov.bg 

http://eogabrovo.egov.bg 

http://eovidin.egov.bg 

http://eolovech.egov.bg 

http://eoruse.egov.bg