ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Дата на публикуване: 25.05.2022 09:17

Уважаеми дами и господа,

имаме удоволствието да ви поканим за участие в Официална Церемония по откриванена обект „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадни води (ПСOВ) за група населени места в общините Плевен и Долна Митрополия“ по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Събитието ще се проведе на 31 май 2022 год. /вторник/ от 12,00 часа /Регистрация на участниците от 11,30 часа/.
Място на провеждане на церемонията: на територията на Пречиствателната станция за отпадни води – с.Божурица, община Долна Митрополия
Стойността на обекта е 27 888 800,00 лв. без ДДС, изпълнител е ДЗЗД „Чиста вода”, а строителен надзор - „Ати консулт” ЕООД – София.
 
Проектът цели:
- да подобри водния цикъл на агломерациите Плевен, Тръстеник, Долна Митрополия, Ясен и Буковлък – снабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за постигане на целите на различните стратегически документи на местно, регионално и национално ниво;
- да подпомогне България в посока постигането на съответствие с Европейското екологично законодателство, особено по отношение на директивите за питейни води и градски отпадъчни води, както и да допринесе за постигане на устойчиво регионално развитие; 
- да подобри икономическата инфраструктура и да насърчи различни форми на икономическо развитие;
- да защити природните ресурси, които са база за развитие и конкурентноспособност.

Наименование Брой тегления
POKANA_PSOV_31052022.pdf 7 Изтегли документ с име "POKANA_PSOV_31052022.pdf"