На 10.05.2022 г. в гр. Долна Митрополия се проведе Общински етап на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”

Дата на публикуване: 10.05.2022 12:12

На 10.05.2022 г. в гр. Долна Митрополия се проведе Общински етап на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”. Състезанието има за цел:
1.Да се провери нивото на знания за поведение и действие за защита при различни видове бедствия, пожари, промишлени аварии, придобити през основния курс на обучение в системата на средното образование и да се популяризира дейността на ГДПБЗН сред подрастващите;
2.Да се стимулират учениците към по – задълбочено усвояване на знания, умения и навици за правилно поведение при рискови ситуации, оказване на помощ и взаимопомощ и работа в екип;
3.Да се формират компетенции и модели на поведение, нравствени ценности, насочени към разбиране на проблемите на хората от различни континенти, пострадали от бедствия, възпитаване на сътрудничество и взаимопомощ и опазване на околната среда.
4.Да се утвърди състезанието, като неоспорима превантивна дейност, свързана с пожарната безопасност и защитата на населението на особено важна целева група - учащите се.
В състезанието взеха участие 3 отбора от общинските училища, в които бяха включени ученици от шести и седми клас. Участниците преминаха през два етапа на проверка на знанията и уменията – теоретична проверка на знанията и проверка на практическите умения.
Най – висок резултат при проверка на теоретичните знания постигнаха Елица Петрова от СУ ”Васил Априлов” гр. Долна Митрополия и Мартин Илиев от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Ставерци. Те получиха специална награда.
Резултати от класирането:
I място – СУ ”Васил Априлов” гр. Долна Митрополия;
II място – ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” с. Ставерци;
III място – СУ ”Евлоги Георгиев” гр. Тръстеник.
            Отборите получиха грамоти и купи и подаръци, осигурени от Кмета на община Долна Митрополия, г-жа Поля Цоновска.

Галерия