Търг с тайно наддаване за продажба на иглолистна дървесина от общински имоти