Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Дата на публикуване: 18.11.2021 10:56

Наименование Брой тегления
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.pdf 149 Изтегли документ с име "Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.pdf"