ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА - РАЗГЛАСЯВАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 550, АЛ. 2 ОТ ГПК

Дата на публикуване: 10.11.2021 14:09
РАЗГЛАСЯВА
На основание чл.550, ал.2 от ГПК
Молба за обявяване на смърт на ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ БОНОВ, роден през 1922 г. в с. Комарево, с последен известен адрес: с. Комарево, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, ул. „Омуртаг“ № 1.
С определение № 3204 от 28.10.2021г. по гр. дело № 20214430106630/2021 г., на Районен съд Плевен,VIII Граждански състав, в закрито заседание, е постановил да бъде извършено разгласяване от Община Долна Митрополия на молбата на Дора Здравкова Александрова, с постоянен адрес: с. Комарево, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, ул. „Омуртаг“ № 1, като една от наследниците на Янко Александров Бонов, с последен и настоящ адрес: с. Комарево, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, ул. „Омуртаг“ № 1.

Наименование Брой тегления
Препис извлечение от Искова молба по гр. д. № 6630 от 2021г..pdf 26 Изтегли документ с име "Препис извлечение от Искова молба по гр. д. № 6630 от 2021г..pdf"

Търсене