Обява за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования на Сухопътните войски в гарнизоните София, Стара Загора, Казанлък, Ямбол, Хасково, Карлово, Благоевград, Асеновград, Белене, Мусачево и Пловдив.

Дата на публикуване: 08.11.2021 10:29
  1. Със заповед № ОХ-980/29.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от състава на Сухопътните войски, за лица завършили средни или висши училища в страната и в чужбина.
  2. Кандидатите следва да подадат заявление до командирите на военните формирования, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 10.12.2021г.
За информация, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в Община Долна Митрополия - офис за военен отчет.
На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.
 
тел. за контакти – 0888 799 472