Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лице завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

Дата на публикуване: 03.11.2021 14:30
  1. Със заповед № ОХ-897/06.2021г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на офицерска длъжност във военно формирование 54300 – София за приемане на военна служба на лице завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.
  2. Срок за подаване на документите до 12.11.2021г
 
За информация относно обявената длъжност, начина на провеждане на конкурса, условията на които трябва да отговарят кандидатите, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в Община Долна Митрополия – офис за военен отчет.
 
тел. за контакти – 0888 799 472