Обява за приемане на срочна служба в доброволния резерв

Дата на публикуване: 04.10.2021 15:44
  1. Със заповед № ОХ-857/27.09.2021 г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани, както следва:
- НВУ „Васил Левски” гр.Велико Търново – 120 длъжности
- Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС”гр.Шумен – 30 длъжности
  1. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
- да имат завършено най-малко основно образование
- да не навършват 40 години в годината на кандидатстване
- да нямат наказателни производства за умишлено престъпление от общ характер
  1. Срок за подаване на документите 22.10.2021.
 
За подробна информация, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в офис за военен отчет в Община Долна Митрополия.
На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.
 
тел. за контакти – 0888 799 472