ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „изоставена нива“, „зеленчукова градина“

Дата на публикуване: 11.06.2021 11:30

ОБЯВА
 На основание Заповед № РД-08-343 от 09.06.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „изоставена нива“, „зеленчукова градина“ за срок от три стопански години, считано от началото на стопанската 2021/2022 година, както следва:

На 24.06.2021г. от 10:00ч. за поземлени имоти по КККР на с.Подем, както следва: 57025.68.161, 57025.11.11, 57025.11.29, 57025.12.7, 57025.12.9, 57025.13.27, 57025.13.36, 57025.14.13, 57025.16.19, 57025.16.21, 57025.16.27, 57025.16.50, 57025.17.1, 57025.17.158, 57025.17.159, 57025.20.24, 57025.22.20, 57025.22.21, 57025.22.23, 57025.22.24, 57025.22.25, 57025.322.42, 57025.24.16, 57025.26.22, 57025.28.9, 57025.28.12, 57025.33.4, 57025.34.6, 57025.35.18, 57025.36.20, 57025.36.49, 57025.36.50, 57025.38.19, 57025.38.29, 57025.39.14, 57025.41.50, 57025.43.16, 57025.45.14, 57025.46.12, 57025.46.26, 57025.46.30, 57025.46.55, 57025.51.7, 57025.53.25, 57025.56.3, 57025.56.6, 57025.56.26, 57025.58.5, 57025.65.12, 57025.68.47, 57025.68.48, 57025.68.54, 57025.68.56, 57025.68.57, 57025.68.58, 57025.68.73, 57025.68.93, 57025.71.24, 57025.72.1, 57025.72.5, 57025.73.1, 57025.310.17, 57025.520.7, 57025.590.3, 57025.610.4, 57025.620.4, 57025.910.15, 57025.920.15, 57025.930.8,

На 24.06.2021г. от 11:30ч. за поземлени имоти по КККР на гр.Тръстеник, както следва:
73359.170.324, 73359.95.3, 73359.95.6, 73359.97.6, 73359.97.14, 73359.97.51, 73359.98.9, 73359.98.15, 73359.101.7, 73359.101.45, 73359.102.11, 73359.102.13, 73359.102.31, 73359.127.42, 73359.134.5, 73359.141.7, 73359.143.20, 73359.148.18, 73359.152.14, 73359.153.27, 73359.153.35, 73359.155.24, 73359.158.47, 73359.158.54, 73359.158.61, 73359.158.65, 73359.159.10, 73359.159.28, 73359.163.41, 73359.164.15, 73359.164.18, 73359.165.1, 73359.165.9, 73359.165.10, 73359.165.12, 73359.166.7, 73359.166.8, 73359.167.56, 73359.168.26, 73359.168.78, 73359.170.8, 73359.184.4, 73359.184.23, 73359.185.16, 73359.185.18,

На 24.06.2021г. от 13:30ч. за поземлени имоти по КККР за землището на с.Крушовене, както следва: 40195.12.4, 40195.12.15, 40195.16.1, 40195.18.11, 40195.20.5, 40195.20.7, 40195.20.10, 40195.20.11, 40195.23.13, 40195.24.17, 40195.24.26, 40195.28.1, 40195.31.9, 40195.31.10, 40195.31.14, 40195.31.24, 40195.31.40, 40195.31.45, 40195.31.57, 40195.31.86, 40195.34.10, 40195.34.30, 40195.36.27, 40195.36.45, 40195.37.3, 40195.38.19, 40195.40.13, 40195.43.17, 40195.44.12, 40195.44.13, 40195.44.25, 40195.45.2, 40195.45.8, 40195.45.16, 40195.45.17, 40195.45.28, 40195.46.3, 40195.46.18, 40195.47.9, 40195.47.14, 40195.47.50, 40195.47.51, 40195.48.7, 40195.48.10, 40195.49.6, 40195.49.11, 40195.50.8, 40195.51.2, 40195.51.12, 40195.51.15, 40195.51.29, 40195.52.5, 40195.52.20, 40195.52.39, 40195.53.3, 40195.53.6, 40195.54.2, 40195.56.2, 40195.56.22, 40195.56.23, 40195.59.8, 40195.59.12, 40195.59.16, 40195.59.23, 40195.59.24, 40195.60.5, 40195.60.14, 40195.60.27, 40195.61.19, 40195.67.2, 40195.68.4, 40195.68.8, 40195.68.30, 40195.68.49, 40195.68.54, 40195.69.20, 40195.69.24, 40195.69.28, 40195.69.30, 40195.71.9, 40195.71.14, 40195.72.4, 40195.72.15, 40195.72.30, 40195.73.4, 40195.73.29, 40195.73.52, 40195.76.11, 40195.79.8, 40195.79.12, 40195.79.14, 40195.80.6, 40195.83.2, 40195.83.7, 40195.83.13, 40195.83.18, 40195.84.8, 40195.84.17, 40195.84.21, 40195.85.12, 40195.93.9, 40195.93.13, 40195.95.1, 40195.95.12, 40195.97.2, 40195.99.54, 40195.99.65, 40195.99.72, 40195.99.80, 40195.107.11, 40195.108.8, 40195.109.1, 40195.109.8, 40195.109.17, 40195.109.18, 40195.110.7, 40195.111.7, 40195.112.2, 40195.112.8, 40195.112.9, 40195.115.1, 40195.115.8, 40195.115.11, 40195.115.17, 40195.118.9, 40195.118.17, 40195.119.14, 40195.122.12, 40195.123.19, 40195.123.26, 40195.130.9, 40195.131.7, 40195.131.21, 40195.132.12, 40195.132.16, 40195.132.17, 40195.133.4, 40195.134.4, 40195.134.6, 40195.135.4, 40195.135.24, 40195.136.4, 40195.137.16, 40195.140.2, 40195.140.13, 40195.140.17, 40195.142.13, 40195.143.20, 40195.144.9, 40195.145.26, 40195.145.29, 40195.148.1, 40195.148.3, 40195.148.4, 40195.148.9, 40195.148.24, 40195.150.2, 40195.150.3, 40195.150.8, 40195.150.9, 40195.150.10, 40195.150.19, 40195.150.21, 40195.150.22, 40195.150.23, 40195.152.1, 40195.154.10, 40195.156.6, 40195.174.6, 40195.176.53, 40195.179.7, 40195.181.15, 40195.182.53, 40195.182.96, 40195.183.95, 40195.184.41, 40195.184.92, 40195.184.107, 40195.185.45, 40195.186.48, 40195.186.50, 40195.195.69,  40195.195.87, 40195.195.88, 40195.196.18, 40195.196.69, 40195.198.22, 40195.213.2, 40195.224.4, 40195.313.3, 40195.504.4, 40195.508.3, 40195.531.40, 40195.575.7,

На 24.06.2021г. от 15:30ч. за поземлени имоти по КККР на с.Славовица, както следва:
67012.20.24, 67012.21.18, 67012.21.48, 67012.22.22, 67012.23.24, 67012.25.10, 67012.27.14, 67012.39.18, 67012.4014, 67012.47.3, 67012.50.11, 67012.52.14, 67012.77.95, 67012.78.22, 67012.83.4, 67012.85.5, 67012.85.9, 67012.86.1, 67012.87.7, 67012.88.11, 67012.96.3, 67012.98.3, 67012.99.2, 67012.104.3, 67012.108.32, 67012.116.5, 67012.122.1, 67012.123.9, 67012.124.18, 67012.125.10, 67012.133.1, 67012.134.3, 67012.137.5, 67012.137.7, 67012.137.13, 67012.140.3, 67012.144.1, 67012.146.9, 67012.148.7, 67012.149.15, 67012.151.1, 67012.152.9, 67012.173.1, 67012.176.3, 67012.176.7, 67012.177.17, 67012.201.13, 67012.202.119, 67012.205.82, 67012.205.91, 67012.206.48, 67012.206.86, 67012.216.31, 67012.216.81, 67012.223.12, 67012.224.31, 67012.225.15, 67012.230.100, 67012.503.4, 67012.504.14, 67012.505.1, 67012.505.2, 67012.505.6, 67012.505.11, 67012.505.13, 67012.505.17, 67012.505.18, 67012.506.4, 67012.506.6, 67012.506.7, 67012.507.14, 67012.508.6, 67012.508.9, 67012.508.10, 67012.508.18, 67012.510.1, 67012.510.5, 67012.510.10, 67012.510.13, 67012.510.14, 67012.510.15, 67012.510.16, 67012.510.18, 67012.511.8, 67012.511.11, 67012.511.14, 67012.511.28, 67012.511.31, 67012.514.2, 67012.514.6, 67012.514.11, 67012.514.13, 67012.514.15, 67012.515.13, 67012.515.26, 67012.515.45, 67012.515.48, 67012.515.50, 67012.516.19, 67012.516.20, 67012.516.23, 67012.517.17, 67012.517.34, 67012.517.42, 67012.517.53, 67012.517.55, 67012.518.4, 67012.518.18, 67012.518.23, 67012.518.26, 67012.518.31, 67012.518.52, 67012.519.6, 67012.5120.12, 67012.522.9, 67012.526.12, 67012.526.13, 67012.526.14, 67012.526.15, 67012.572.7.
  1. II. При неявяване на кандидати или останали свободни имоти, повторни публични търгове да се проведат при същите условия и часове на 01.07.2021г. за поземлени имоти по КККР на с.Подем, гр.Тръстеник, с.Крушовене и с.Славовица;
III. Начална тръжна цена (годишна наемна вноска) – 50,00 лв./дка (петдесет лева на декар) за всички категории земеделски земи с начин на трайно ползване „нива“, „изоставена нива“, „зеленчукова градина“, съгласно Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти.
  1. IV. Депозит за участие в размер на 10% от общата за имота начална тръжна цена – внася се за всеки имот по отделно в срок до 16:00 ч. в деня, преди датата на провеждане на публичния търг, в касата на Общината стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:IBAN BG54IABG74733310030073, BIC IABGBGSF, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Плевен.
  2. V. Цена на документацията - 25.00 лв. (двадесет и пет лева) без ДДС, или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС) – внася се за всяко населено място, в срок до 16:00ч. в деня, преди датата на провеждане на публичните търгове, в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия: IBAN BG78IABG74738410032300, BIC IABGBGSF, Вид плащане 447000, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  3. VI. Оглед на имотите - може да се извърши всеки работен ден след закупуване на тръжната документация.
VII. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
          За справки и информация: тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Стопански дейности“