ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд

Дата на публикуване: 04.06.2021 15:35

ОБЯВА

 
 1. На основание Заповед № РД-08-333 от 02.06.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „изоставена орна земя“, „ерозирала нива“, „друг вид нива“, „деградирала орна земя“ за срок от три стопански години, считано от началото на стопанската 2021/2022 година, както следва:
 2. На 15.06.2021г. от 13:30ч. за поземлени имоти по КККР на с.Биволаре, както следва: 03993.116.22, 03993.116.23, 03993.118.1, 03993.123.55, 03993.124.16, 03993.125.52, 03993.126.16, 03993.126.18, 03993.134.19, 03993.134.25, 03993.134.48, 03993.143.20, 03993.158.1, 03993.158.16, 03993.158.17.
 3. На 15.06.2021г. от 14:00ч. за поземлени имоти по КККР на с.Божурица, както следва: 05013.22.32; 05013.17.55; 05013.19.25; 05013.39.44; 05013.43.51; 05013.136.73; 05013.145.324; 05013.129.438; 05013.137.468; 05013.23.506; 05013.43.516; 05013.32.21; 05013.45.23; 05013.57.7; 05013.64.11; 05013.83.7; 05013.89.8; 05013.111.2; 05013.141.3.
 4. На 15.06.2021г. от 15:30ч. за поземлени имоти по КККР за землището на с.Гостиля, описани по идентификатор, площ, категория, начин на трайно ползване /НТП/ и начална тръжна цена /НТЦ/, както следва: 17364.2.15, 17364.2.40, 17364.2.41, 17364.3.22, 17364.4.8, 17364.7.8, 17364.9.1, 17364.13.9, 17364.20.4, 17364.30.3, 17364.35.7, 17364.36.13, 17364.37.11, 17364.38.5, 17364.41.9, 17364.43.9, 17364.47.1, 17364.51.14, 17364.59.1, 17364.59.2, 17364.59.3, 17364.61.8, 17364.62.2, 17364.66.12, 17364.67.70, 17364.68.3, 17364.68.38, 17364.68.40, 17364.68.41, 17364.68.43, 17364.68.48, 17364.68.55, 17364.68.65, 17364.68.66, 17364.68.67, 17364.79.2, 17364.81.1, 17364.81.29, 17364.89.1.
 5. На 16.06.2021г. от 09:30ч. за поземлени имоти по КККР на с.Брегаре, както следва: 06210.12.13, 06210.16.33, 06210.29.27, 06210.32.21, 06210.36.32, 06210.40.32, 06210.41.23, 06210.46.15, 06210.50.6, 06210.53.11, 06210.57.16, 06210.72.6, 06210.74.8, 06210.88.14, 06210.96.17, 06210.97.1, 06210.99.15, 06210.115.3, 06210.115.5, 06210.115.6, 06210.115.9, 06210.115.10, 06210.115.11, 06210.118.1, 06210.118.2, 06210.118.4, 06210.118.7, 06210.118.9, 06210.118.17.
 
 1. На 16.06.2021г. от 10:00ч. за поземлени имоти по КККР на с.Комарево, както следва: 38145.1.6; 38145.3.5; 38145.4.4; 38145.4.5; 38145.8.1; 38145.8.2; 38145.8.5; 38145.8.12; 38145.9.6; 38145.12.10; 38145.14.9; 38145.20.7; 38145.27.4; 38145.27.11; 38145.31.13; 38145.36.3; 38145.36.12; 38145.37.3; 38145.38.4; 38145.41.8; 38145.42.1; 38145.43.13; 38145.44.4; 38145.47.13; 38145.51.10; 38145.52.15; 38145.52.16; 38145.60.11; 38145.62.2; 38145.64.7; 38145.68.15; 38145.69.4; 38145.71.21; 38145.73.6; 38145.74.2; 38145.75.4; 38145.78.1; 38145.78.34; 38145.81.17; 38145.82.1; 38145.82.4; 38145.82.14; 38145.82.16; 38145.82.17; 38145.84.3; 38145.93.5; 38145.93.6; 38145.98.12; 38145.100.36; 38145.101.1; 38145.101.10; 38145.101.14; 38145.104.18; 38145.110.15; 38145.113.3; 38145.116.33; 38145.116.37; 38145.119.17; 38145.122.27; 38145.122.33; 38145.122.35; 38145.123.27; 38145.123.28; 38145.132.6; 38145.134.11; 38145.134.13; 38145.136.11; 38145.138.3; 38145.140.9; 38145.167.4; 38145.169.2; 38145.169.3; 38145.170.4; 38145.175.12; 38145.181.2; 38145.182.1; 38145.185.2; 38145.185.3; 38145.185.6; 38145.203.21; 38145.204.40; 38145.211.24; 38145.211.30; 38145.226.46; 38145.226.52; 38145.226.60; 38145.233.340; 38145.233.343; 38145.233.344; 38145.233.345; 38145.233.346; 38145.233.347; 38145.233.350; 38145.233.351; 38145.233.360; 38145.233.363; 38145.239.8; 38145.251.21; 38145.255.16; 38145.259.2; 38145.259.3; 38145.262.86; 38145.279.9; 38145.279.10; 38145.282.1; 38145.283.2; 38145.299.50; 38145.299.51; 38145.302.8; 38145.407.1; 38145.421.2; 38145.421.3; 38145.421.5; 38145.432.1; 38145.435.3; 38145.437.2; 38145.437.3; 38145.437.4; 38145.439.1; 38145.440.1; 38145.440.2; 38145.442.3; 38145.442.4; 38145.444.1; 38145.444.2; 38145.444.4; 38145.444.5; 38145.444.6; 38145.447.2; 38145.447.3; 38145.449.2; 38145.449.3; 38145.449.4; 38145.449.5; 38145.450.5; 38145.450.6; 38145.450.7; 38145.451.3; 38145.451.4; 38145.451.5; 38145.451.6; 38145.451.7; 38145.452.1; 38145.452.2; 38145.452.4; 38145.452.5; 38145.452.6; 38145.453.4; 38145.453.7; 38145.453.8; 38145.454.1; 38145.454.2; 38145.467.5; 38145.469.5.
 2. На 16.06.2021г. от 13:30ч. за поземлени имоти по КККР на с.Горна Митрополия, както следва: 16345.14.18, 16345.23.6, 16345.31.11, 16345.31.12, 16345.32.6, 16345.33.17, 16345.35.16, 16345.35.18, 16345.35.19, 16345.36.16, 16345.36.23, 16345.37.25, 16345.37.33, 16345.45.11, 16345.45.14, 16345.47.25, 16345.56.2, 16345.60.3, 16345.61.1, 16345.63.7, 16345.65.9, 16345.74.5, 16345.77.4, 16345.79.7, 16345.80.10, 16345.81.6, 16345.82.2, 16345.82.3, 16345.82.7, 16345.82.8, 16345.82.9, 16345.82.10, 16345.82.12, 16345.82.13, 16345.82.14, 16345.82.15, 16345.82.16, 16345.82.17, 16345.82.18, 16345.82.19, 16345.82.20, 16345.82.22, 16345.82.23, 16345.82.24, 16345.82.25, 16345.82.26, 16345.82.28, 16345.82.29, 16345.82.30, 16345.85.101, 16345.85.102, 16345.85.103, 16345.85.104, 16345.85.105, 16345.85.106, 16345.85.107, 16345.85.108, 16345.85.109, 16345.85.110, 16345.92.9, 16345.111.12, 16345.114.9, 16345.114.10, 16345.114.11, 16345.114.12, 16345.114.13, 16345.114.14, 16345.114.15, 16345.114.17, 16345.114.18, 16345.114.19, 16345.114.20, 16345.114.21, 16345.114.22, 16345.114.23, 16345.114.24, 16345.114.25, 16345.114.29, 16345.114.30, 16345.114.31, 16345.142.9, 16345.145.6, 16345.145.14, 16345.153.6.
 3. На 16.06.2018г. от 15:00ч. за поземлени имоти по КККР на гр.Долна Митрополия, както следва: 22215.5.14, 22215.8.21, 22215.9.1, 22215.23.4, 22215.23.6, 22215.28.9, 22215.28.17, 22215.29.5, 22215.29.6, 22215.35.1, 22215.40.8, 22215.47.1, 22215.48.1, 22215.54.29, 22215.63.31, 22215.63.34, 22215.63.37, 22215.63.40, 22215.71.3, 22215.71.17, 22215.72.13, 22215.94.13, 22215.94.14, 22215.95.17, 22215.95.18, 22215.106.10, 22215.117.1, 22215.128.7.
 4. На 16.06.2021г. от 15:30ч. за поземлени имоти по КККР на с.Рибен, както следва: 62596.116.286, 62596.116.287, 62596.13.28, 62596.13.29, 62596.17.42, 62596.17.43, 62596.19.6, 62596.27.2, 62596.39.6, 62596.48.17, 62596.51.30, 62596.53.13, 62596.66.50, 62596.94.10, 62596.116.16, 62596.116.31, 62596.116.39, 62596.125.11, 62596.126.23, 62596.134.3, 62596.138.1, 62596.138.26, 62596.138.28, 62596.145.2, 62596.146.13, 62596.147.8, 62596.181.1, 62596.182.1, 62596.182.6, 62596.191.2, 62596.191.6, 62596.301.22, 62596.191.24, 62596.217.9.
 5. II. При неявяване на кандидати или останали свободни имоти, повторни публични търгове да се проведат при същите условия и часове, както следва:
 • 06.2021г. за поземлени имоти по КККР на с.Биволаре, с.Божурица и с.Гостиля;
 • 06.2021г. за поземлени имоти по КККР на с.Брегаре, с.Комарево, с.Горна Митрополия, гр.Долна Митрополия и с.Рибен;
III. Начална тръжна цена (годишна наемна вноска) – 50,00 лв./дка (петдесет лева на декар) за всички категории земеделски земи с начин на трайно ползване „нива“, „изоставена орна земя“, „ерозирала нива“, „друг вид нива“, „деградирала орна земя“, съгласно Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти.
 1. IV. Депозит за участие в размер на 10% от общата за имота начална тръжна цена – внася се за всеки имот по отделно в срок до 16:00 ч. в деня, преди датата на провеждане на публичния търг, в касата на Общината стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:IBAN BG54IABG74733310030073, BIC IABGBGSF, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Плевен.
 2. V. Цена на документацията - 25.00 лв. (двадесет и пет лева) без ДДС, или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС) – внася се в срок до 16:00ч. в деня, преди датата на провеждане на публичните търгове, в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия: IBAN BG78IABG74738410032300, BIC IABGBGSF, Вид плащане 447000, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
 3. VI. Оглед на имотите - може да се извърши всеки работен ден след закупуване на тръжната документация.
VII. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
          За справки и информация: тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Стопански дейности“