Публично обсъждане на програми разработени от Община Долна Митрополия

Дата на публикуване: 07.06.2021 12:56

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

По инициатива на Кмета на община Долна Митрополия – г-жа Поля Цоновска са разработени следните програми:

  • Програма за енергийна ефективност на Община Долна Митрополия за периода 2021- 2025 г. 
  • Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2021- 2023 г.
  • Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2021- 2030 г.

Програма за енергийна ефективност на община Долна Митрополия е задължителна част от държавната политика по енергийна ефективност и е разработена, съгласно изискванията на чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), в сила от 8.05.2018 г, с пет годишен период на действие от 2021 г. до 2025 г.

Краткосрочната програма за използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Долна Митрополия за периода 2021-2023 година е разработена в съответствие с Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ), чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Дългосрочната програма за използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Долна Митрополия за периода 2021-2030 година е разработена в съответствие с Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ), чл. 10 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Съгласно принципа на партньорство и осигуряването на прозрачност и публичност на процеса по нейното изготвяне, публикуваме Проект на програмите на официалния интернет сайт на Общината за публично обсъждане, след което предстои нейното одобрение и приемане от Общински съвет – Долна Митрополия.

 

Мнения и предложения относно изработените  програми може да изпращате  до 07.07.2021 г. на електронна поща dolnamitropolia@el-soft.com, eipp.dm@abv.bg или от 8:30 до 17.00 ч. в Център за обслужване на граждани в Община Долна Митрополия на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. Св. св. Кирил и Методий“ № 39


Наименование Брой тегления
ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2021- 2023Г..pdf 9 Изтегли
ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2021- 2030Г..pdf 7 Изтегли
ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021- 2025Г..pdf 12 Изтегли