Разработен е Проект на програмата за развитие на туризма в община Долна Митрополия за периода 2021-2027г

29.04.2021 11:51

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

По инициатива на Кмета на община Долна Митрополия – г-жа Поля Цоновска е разработена Програмата за развитие на туризма в община Долна Митрополия за периода 2021-2027г., разработена в съответствие със Закона за туризма, Актуализираната Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г., Концепция за туристическо райониране на България и Плана за развитие на културния туризъм на България за периода 2020-2025 г.
Съгласно принципа на партньорство и осигуряването на прозрачност и публичност на процеса по нейното изготвяне, публикуваме Проект на програмата на официалния интернет сайт на Общината за публично обсъждане, след което предстои нейното одобрение и приемане от Общински съвет – Долна Митрополия.
Мнения и предложения относно изработената  Програма за развитие на туризма в община Долна Митополия за периода 2021-2027г., може да изпращате на електронна поща dolnamitropolia@el-soft.com, eipp.dm@abv.bg или от 8:30 до 17.00 ч. на 31.05.2021 г. в Център за обслужване на граждани в Община Долна Митрополия на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. Св. св. Кирил и Методий“ № 39

Наименование Брой тегления
Проек на програма за развитие на туризма за периода 2021-2027.pdf 106 Изтегли