Лазарките от Народно читалище „Зора-1990г.“ село Победа поднесоха своите благословии виртуално в интернет пространството

26.04.2021 10:58

Лазаровден! Това е празник на младостта, на пукналата пролет. Това е празника на труда и трудолюбивите българи. По стар-обичай – да дадат своята благословия на труда на стопаните – тръгват момите нагиздени с пъстри лазарски премени с надежда, че той ще бъде възнаграден стократно. По лазарските премени греят нанизи от мъниста, парички, а шивиците по ризите са събрали в себе си цвета на аления гюл и жълтата латинка, на зеления чемшир и синевата на утрото. Навсякъде лазарките благославят труда на работливите стопани, пеят за нивите, за къщята, за стоката – домашните животни. Та нали всеки народ започва живота си от земята. Лазарките пеят и за млади и за стари. На девойките – за хубост, на момците – за храброст и ловкост . Нагиздени и пременени, те обхождат цялото село, като пеят и благославят.

Тази година, поради ограниченията и пандемичната обстановка лазарките от Народно читалище „Зора-1990г.“ село Победа поднесоха своите благословии виртуално в интернет пространството. Представена бе кратка видеопрограма, която е публично достъпна на страницата на Виртуално читалище „Зора-1990г.“ село Победа в социалната мрежа Facebook. По този начин отново бе спазена традицията за лазаруване, а и зарадваха жителите на селото в светлия празничен ден!

Галерия