Съобщение за откриване производство по създаване на кадастрална карта

25.03.2021 14:53

Наименование Брой тегления
Заповед № РД-16-5 от 22.02.2021г. за откриване производство по създаване на кадастрална карта.pdf 27 Изтегли
Съобщение за откриване производство по създаване на кадастрална карта.pdf 27 Изтегли