На 22.02.2021 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Долна Митрополия беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия в условията на пандемията от COVID-19“ по операция „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19”

Дата на публикуване: 24.02.2021 12:54
Проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия в условията на пандемията от COVID-19“
 
На 22.02.2021 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Долна Митрополия беше подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия в условията на пандемията от COVID-19“ по операция „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане.
Проектът е на стойност 35 847.90 лева, като срокът за предоставяне на топъл обяд стартира от 18.01.2021г. и е до 27.04.2021г.
Основна цел на проекта е осигуряване на топъл обяд и предоставяне на съпътстващи мерки на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID - 19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.