Инициатива Interreg Volunteer Youth (IVY)

24.02.2021 09:42

На 12.09.2018 г. Община Долна Митрополия подписа Партньорско споразумение с Регионалния офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България за споделяне и разпространение на информация за Програмата Interreg V-A Румъния-България към местните общности, институции, граждани и заинтересовани участници.

В тази връзка, бихме искали да Ви информираме, че инициативата Interreg Volunteer Youth (IVY), стартирана от ГД „Регионална политика“ и Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR), продължава да предлага на младите европейци, на възраст между 18 и 30 години, възможността да бъдат доброволци в трансгранични, транснационални или междурегионални програми и свързани проекти, с цел популяризиране на сътрудничеството отвъд европейските граници и насърчаване на солидарността.

Доброволците от IVY могат да помогнат, включително онлайн, на програми и проекти, съгласно Манифестът за млади хора от млади хора за оформяне на европейска политика за сътрудничество.

Interreg Програмите и проектите могат да приемат млади доброволци за период от 2 до 6 месеца, за да им помогнат в комуникационните дейности и при изпълнението на проекти. Повече информация за това как да станете организация домакин можете да намерите тук: https://www.interregyouth.com/hostorganizations.