Изработка на ПИРО

26.01.2021 12:37

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Долна Митрополия изказва своите благодарности към всички, които взеха активно участие в проведеното Анкетно проучване във връзка с изработването на Плана за интегрирано развитие на общината за следващия програмен период 2021-2027 г. Участието на гражданите, бизнеса и НПО в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и гарантира неговото качество и реалистичност.
В тази връзка представяме на Вашето внимание:

Мнения и предложения до работната група, по разработване на Плана за интегрирано развитие на община Долна Митрополия за периода 2021-2027 г., може да изпращате на електронна поща dolnamitropolia@elsoft.com, eipp.dm@abv.bg или от 8:30 до 17.00 ч. в Център за обслужване на граждани в Община Долна Митрополия на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. Св. св. Кирил и Методий“ № 39

Наименование Брой тегления
Проект на ПИРО община Долна Митрополия 2021-2027г.pdf 10 Изтегли
Доклад с обобщени резултати от проведено анкетно проучване,община Долна Митрополия.pdf 50 Изтегли
Информационен бюлетин ПИРО.pdf 35 Изтегли