Новини
Община Долна Митрополия подписа Допълнително споразумение към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Патронажни грижи за независим и достоен живот в община Долна Митрополия”
12.10.2020