Обявления
Съобщение № РР 04-67(3) от 14.10.2020 г. - съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите
15.10.2020