„ОХРАНА СЪС СОТ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“

Дата на публикуване: 16.02.2015 14:16

 

 

      Община Долна Митрополия обявява публична покана за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет:

 

„охрана СЪС СОТ  на обекти на територията на община Долна Митрополия“

 

 

Пакет документи за изтегляне.

 

Срок за подаване на оферти – до 16.30 ч. на 25.02.2015г. в Деловодството на Общината.

Публично отваряне на офертите на 26.02.2015 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на община Долна Митрополия.

Идентификационен номер  на поканата в АОП – ID 9038942

 

За справки и информация тел. 06552 2490.