Заповед № РД- 08-384/15.07.2020 - относно удължаване на срока на обявената с Решение № 325/14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на Р. България