Новини
Заповед № РД- 08-282/22.05.2020 - относно възстановяване на дейността на общинските детски градини, считано от 01.06.2020 г.
22.05.2020