ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
Обява във връзка с отмяна на публични търгове
20.03.2020

ОБЯВА
 
Във връзка с обявеното извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър – председателя на Република България, Община Долна Митрополия обявява:
 
  • Със Заповед № РД-08-168 от 18.03.2020 г. на Кмета на Община Долна Митрополия, се отменя процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: квартален клуб със застроена площ 105кв.м., ведно с правото на строеж, разположен между кв.78, 79 и 83 /АОС № 297/16.03.2001г./ по плана на гр.Тръстеник, област Плевен (публикувана в бр.30 от 13-15 март 2020 г. на в-к „Посоки“).
  • Със Заповед № РД-08-169 от 18.03.2020 г. на Кмета на Община Долна Митрополия, се отменя процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: Реална част от масивна едноетажна нежилищна сграда, съставляваща помещение с площ 14.50 кв.м. ведно с правото на строеж, заемащо северозападната част до магазин за хранителни стоки, находяща се в УПИ V-1004, кв.19 /АОС № 6582/06.07.2010 г./по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен (публикувана в бр. 30 от 13-15 март 2020 г. на в-к „Посоки“).
 
 
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Стопански дейности“