Програма за управление на община Долна Митрополия 2019- 2023 г.