Новини
Доблестна постъпка
24.01.2020

На 23.01.2020г. двама служители на фирмата по сметоизвозване, обслужваща гр. Тръстеник, при изпълнение на задълженията си, откриват захвърлена раница, съдържаща документи, скъпоструващ лаптоп и други принадлежности. Раницата е предадена на полицейски служители и е установен собственикът й. Полицията работи по изясняване на обстоятелствата и откриване на притежателя.

Искрено благодарим на двамата служители за проявената честност и доблестната постъпка!