Покана за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг

Дата на публикуване: 13.01.2020 00:00

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Община Долна Митрополия Ви кани на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг, чрез  сключване  договор за финансов лизинг при следните параметри:.
  • Максимален размер на дълга – 80 000 (осемдесет хиляди) лева, с включен ДДС;
  • Валута на дълга – лева;
  • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
  • Цел - закупуване на три броя фабрично нови автомобили за нуждите на „ДСП“ – гр.Долна Митрополия;
  • Начин на финансиране – от собствени бюджетни средства ;
  • Начин на обезпечаванеот бъдещи собствени приходи на Община Долна Митрополия.
Общественото обсъждане ще се проведе на 28.01.2020 г. от 11,00 часа в Голямата заседателна зала в сградата на общината. На адрес dolnamitropolia@el-soft.com  до 03.02.2020 г. се приемат мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането. 

Търсене