Вакантни длъжности
Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2020г.
08.01.2020
  1. Със заповед № ОХ-1035/111.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за приемане на служба в доброволния резерв, на български граждани освободени от военна служба, на длъжности във военни формирования на Сухопътните войски, Военноморските сили и Централно военно окръжие, без провеждане на конкурс.
  2. Кандидатите следва да подадат заявление до началника на териториалната структура за водене на военен отчет по постоянен адрес до 30.10.2020 г. включително.
 
За подробна информация, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в офис за военен отчет в Община Долна Митрополия, стая № 312.
На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.
 
тел. за контакти – 0888 799 472