Вакантни длъжности
Обява за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географска служба за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, във военно формирование 24430 - Троян
08.01.2020
  1. Със заповед № ОХ-997/05.11.2019г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 3 офицерски длъжности във в.ф. 24430 - Троян за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.
  2. Срок за подаване на документи – 17.01.2020г.
 
 
За подробна информация относно обявените длъжности, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в Община Гулянци, стая № 303.
На същото място ще получите необходимите документи, както и указания за тяхното попълване.
 
тел. за контакти – 0888 799 472