Вакантни длъжности
Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната и в чужбина
08.01.2020
  1. Със заповед № ОХ-1105/11.2019г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.
  2. Срок за подаване на документите до 31.01.2020г
 
За подробна информация относно обявените длъжности, начина на провеждане на конкурса, условията на които трябва да отговарят кандидатите, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в Община Гулянци, стая № 303.
 
тел. за контакти – 0888 799 472