Новини
Постигнатите резултати на Програмата Interreg V-A Румъния-България
27.12.2019
На 12.09.2018 г. Община Долна Митрополия подписа Партньорско споразумение с Регионалния офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България за споделяне и разпространение на информация за Програмата Interreg V-A Румъния-България към местните общности, институции, граждани и заинтересовани участници.
                В тази връзка, бихме искали да представим на Вашето внимание постигнатите резултати на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
 
Програмата Interreg V-A Румъния - България е в петата си година на изпълнение, като досега са договорени 168 съвместни проекта на стойност 264 милиона евро, 76 от които са вече приключени.
В цифри, балансът на изпълнението на програмата показва следното:
  • 199 проекта, от общо избраните 855 подадени проекти, на приблизителна стойност 322 милиона евро;
  • 168 договора са сключени на приблизителна стойност 264 милиона евро;
  • 91 проекта са в изпълнение на приблизителна стойност 209 милиона евро;
  • 76 приключени проекта на приблизителна стойност 55 милиона евро.
Цифрите по-горе са доказателство за жизнеността на програмата и нейната способност да създава справедлива, по-добра и по-силна Европа, благодарение на ангажираността на участващите в управлението на програмата и също толкова на онези, които изпълняват финансираните проекти. Непрекъснатите усилия за подобряване на трансграничния живот и работа чрез преодоляване на препятствията в ежедневието на европейските граждани в региона са ключови етапи в това отношение и са причина за гордост, като сме наясно, че целите на обединена Европа не могат да бъдат постигнати без силни региони.
В същото време, споменатите цифри затвърждават убеждението, че бъдещето на сближаването намира своите корени в успеха, на който понастоящем се радва Програмата Interreg V-A Румъния - България, тъй като е известно, че партньорствата, създадени в рамките на програмата, допринасят ефективно за намирането на общи решения на общи предизвикателства, допринасяйки за създаването на трансгранични и междукултурни мостове.