Новини
На 08.11.2019 год. от 11.30 часа в салона на Община Долна Митрополия ще се проведе тържествено заседание на Общински съвет – Долна Митрополия.
07.11.2019
На 08.11.2019 год. от 11.30 часа в салона на Община Долна Митрополия ще се проведе тържествено заседание на Общински съвет – Долна Митрополия.
На заседанието избраните общински съветници и кметове ще положат клетва и ще встъпят в длъжност за мандат 2019-2023 година.
Сесията се свиква в изпълнение на Заповед № ОПИ-10-09 от 04.11.2019 г. на Областен управител – област Плевен.