Обявления
Обява - инвестиционно предложение - "Водовземане от подземни води чрез един брой брой нов тръбен кладенец с дълбочина 60м., в ПИ № 38145.602.008, землището на с. Комарево
16.10.2019