Общинска администрация Долна Митрополия, в качеството си на административен орган (чл. 1, ал. 1 от Закона за електронно управление) има създаден профил в Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“

Дата на публикуване: 30.10.2018 10:46

Общинска администрация Долна Митрополия, в качеството си на административен орган (чл. 1, ал. 1 от Закона за електронно управление) има създаден профил в Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, което позволява приемане и изпращане на документи по електронен път.

Услугите са достъпни през уеб интерфейса на Системата за е-Връчване https://edelivery.egov.bg/ с регистрация чрез квалифициран електронен подпис или ПИК на Националния осигурителен институт (НОИ).