Защитени дървета на територията на община Долна Митрополия