Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Долна Митрополия - архив до 2015 г.