Информиране на обществеността за задълженията на собствениците на домашни кучета